Życiorys zawodowy

Przebieg kariery zawodowej, w tym stypendia i staże:
•    od 10/1999    Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki i Automatyki.
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących programowania, sieciowych systemów operacyjnych i sieci komputerowych. Praca naukowa dotyczyła głównie usług internetowych. Wynikiem prac były następujące publikacje: artykuły naukowe (23) i popularnonaukowe (12), książki (11) i materiały pomocnicze (2). 
•    07-12/2002    Softel sp. z o.o., Wdrożenie innowacyjnego systemu kompleksowej obsługi banku.
•    04-05/2002 i 07-09/2002    ABS Spółka Akcyjna, Architekt internetowego systemu klastrowego.
•    od 06/2016 SoftSystem Sp. z o.o., Ekspert w zakresie stosowania rozwiązań informatycznych, Zarządzanie projektem

OPI

Ekspert:
•    07/2009-09/2011    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
•    od 12/2011    Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (PO IR, Program Badań Stosowanych, INNOTECH/INNOTECH3, ICT, POIG, MSW, Demonstrator/Demonstrator+, Innowacje Społeczne, GO GLOBAL, EUREKA, PG2)
•    od 01/2012    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PO IG, PO IR, PO PW)
•    od 06/2012    Władza Wdrażająca Programy Europejskie (PO IG)
•    od 11/2012    Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (PO IG)
•    od 12/2012    Ministerstwo Gospodarki (PO IG)
•    od 2015    Ministerstwo Rozwoju (PO IR, PO PC)
•    od 07/2015    Centrum Projektów Polska Cyfrowa (PO IR)
•    od 2016    Bank Gospodarstwa Krajowego (PO IR)
•    od 2016    Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (RPO)
•    od 2016    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO)
•    od 05/2018    Ośrodek Przetwarzania Informacji (PO IR)
•    od 08/2018   Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (KKK) 


Przebieg kariery naukowej (PUBLIKACJE):
•    1999    tytuł zawodowy magistra inżyniera. 
•    2007    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektoroniki AGH, Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert, promotor: dr hab. inż. Jan Werewka, prof. nadzw. AGH, Kraków, 20.12.2007r.

Tematyka badań:    
•    Modele formalne systemów internetowych
•    Analiza wydajności systemów  wielowęzłowych (klastry)
•    Systemy uniksowe (Linux)

Granty:
•    2006-2007     Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących i obsługę szybkozmiennych ofert, wykonawca (grant promotorski 3 T11C 022 30).

Projekty:
•    2002-2002     Budowa systemu bankowego (Softel sp. z o.o.)
•    2002-2003     Budowa systemu przetwarzania danych (ABS Spółka Akcyjna)
•    2018-2020     Budowa centrum badawczo-rozwojowego medycznych technologii ICT (SoftSystem Sp. z o.o.) Ministerstwo Inoowacji i Rozwoju (POIR 2.1)

Odznaczenia:    
•    2017    Medal Komisji Edukacji Narodowej

Publikacje:    
•    35

Książki:    
•    13