Documents


KIA 2021 presentation


2.06.2021

document icon

ICICEE2020 presentation


1st  International Conference on Innovation in Computer Science, Electrical and Electronics Engineering (ICICEE'2020)

Rak T. Shiffer Ł.: Own HPC Cluster Based on Virtual Operating System

July 3, 2020, Karnataka, India (on-line)

document icon

ICICEE2020 presentation


1st  International Conference on Innovation in Computer Science, Electrical and Electronics Engineering (ICICEE'2020)

Rak T.:  Formal Techniques for Simulations of Distributed Web System Models

July 3, 2020, Karnataka, India (on-line)

document icon

KIA 2020 presentation


8.01.2020

document icon

CN2019 presentation


prezentacja

26th International Science Conference on Computer Networks CN2019  June 25-27, 2019, Kamień Śląski, Poland

document icon

KIA 2018 presentation


2018-06-06

document icon

CN 2017 presentation


2017-06-24

document icon

KIA 2015 presentation


2015-07-20

document icon

KIA 2014 presentation


2014-04-29

document icon

KIA 2012 presentation


2012-09-30

document icon

KIA 2010 presentation


2010-04-29

document icon

PhD (AGH)


2007-12-18
Modelowanie i analiza interaktywnych systemów internetowych realizujących obsługę szybkozmiennych ofert [Dokument elektroniczny] : rozprawa doktorska / Tomasz Rak ; promotor: Jan Werewka ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Automatyki.

The modeling and analysis of interactive Internet systems realizing the service of high - frequency offers, 2007, Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland.

document icon

Diploma PhD (pl)


2007-12-20
dziedzina: nauki techniczne dyscyplina: informatyka (sieci komputerowe, sieciowe systemy operacyjne, systemy internetowe, e-biznes)

document icon

Diploma PhD (en)


2007-12-20
informatics

document icon

Novell-Linux


2007-06-14
Novell SLES 10 Course Certificate

document icon