-------------------------------------------------------B+R


CBR  
SoftSystem Sp. z o.o.  
2018-2020  
Doradca (konsultacje merytoryczne w zakresie rozwiązań informatycznych w projektach, doradztwo w zakresie zarządzania projektami B+R)   
CONSTRUCTION OF RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER OF MEDICAL TECHNOLOGIES (ICT)  
Budowa Centrum Badawczo Rozwojowego Medycznych Technologii ICT 
32173069,32 zł  
POIR.02.01.00-00-00-0438/16  
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744142/

MRI  
SoftSystem Sp. z o.o.  
08.2020-01.2021  
Stażysta w projekcie MRI  
R&D works on development of an expert system for analyzing data obtained from breast cancer tissue using nuclear magnetic resonance imaging  
Prace B+R nad opracowaniem ekspertowego systemu do analizy danych pozyskanych z tkanek raka piersi metodą obrazowania przy użyciu magnetycznego rezonansu jądrowego  
2493883,38 zł  
RPPK.01.02.00-18- 0012/18 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/789420/

Etap CBR  
SoftSystem Sp. z o.o.  
12.2021-03.2022  
Kierownik naukowy 
w etapie projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego    
Przygotowanie prototypu informatycznego systemu laboratoryjnego dostępnego w modelu „oprogramowanie jako usługa”    
POIR.02.01.00-00-00-0438/16  
Wewnętrzny 

OT  
SoftSystem Sp. z o.o.  
02.2022-07.2022  
Stażysta w projekcie OT  
Risk stratification in organ transplantation process  
Stratyfikacja ryzyka w procesie transplantacji narządów – prace badawczo-rozwojowe nad algorytmami i platformą informatyczną dla ośrodków transplantacyjnych  
2492280 zł  
RPPK.01.02.00- 18-0017/19 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 
https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1187458/?lang=en

 

 

-------------------------------------------------------Guest Editor 2023

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Computers and Electrical Engineering 
Tytuł: Resiliency techniques in cloud computing infrastructures and applications (VSI-rtcc) 
Rok: 2023 
Język: angielski 
Czasopismo: Computers and Electrical Engineering 
Wydawca: Elsevier 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony: Special Section 
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-electrical-engineering/special-issue/10L96H95J34 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 0045-7906 
Źródło finansowania:  
Autorzy: Guest Editor:
Prof. Dr. Sundhararajan (Managing Guest Editor)
Dr.Imed Ben Dhaou
Dr.Tomasz RAK, PhD. Eng., 
DOI: https://www.sciencedirect.com/journal/computers-and-electrical-engineering/special-issue/10L96H95J34 
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2023 
Rodzaj członkostwa: Redakcja naukowa monografii naukowej 
Zasięg: międzynarodowy; IF: 3.818 
Uwagi: 4260; 4260; COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING; 0045-7906; 1879-0755(Computers and Electrical Engineering 0045-7906 ); 70 pkt.; automatyka, elektronika i elektrotechnika;informatyka; techniczna i telekomunikacja; Wykaz wydawnictw
POZIOM I - 80 punktów: poz. 126; 22600; Elsevier; 02.07.b.; Redakcja naukowa monografii naukowej(w tym podręcznika akademickiego/skryptu)opublikowanejw  wydawnictwie  z  I poziomu wykazu wydawnictw MNiSW; 20 pkt. 
Typ: 02.07.b. 
Liczba recenzji: 6


Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Electronics 
Tytuł: Security and Privacy in Networks and Multimedia 
Rok: 2023 
Język: angielski 
Czasopismo: Electronics 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony: Special Issue 
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/electronics/special_issues/Q5660YL8P2 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: EISSN 2079-9292 
Źródło finansowania:  
Autorzy: Edited by Tomasz Rak, Dariusz Rzońca 
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2023 
Rodzaj członkostwa: Redakcja naukowa monografii naukowej 
Zasięg: międzynarodowy; IF 2.690 
Uwagi: 5579
5581
Electronics 2079-9292(Electronics (Switzerland) 2079-9292)
100
automatyka, elektronika i elektrotechnika; 
Typ:  
Liczba recenzji: 2

 

 

################################################################################################################

PRz 2022
11-2022
Science award Rector Rzeszow University of Technology, 2022.  

 

################################################################################################################

Opiekunowie studentów

Opiekunowie grup studentów w roku akademickim 2022/2023
Kierunek: informatyka
EF-DI-1

-------------------------------------------------------Guest Editor 2022

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Pattern Recognition Letters 
Tytuł: Computational Linguistics Processing in Indigenous Language (CLPIL-2022) 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Pattern Recognition Letters 
Wydawca: Elsevier 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony: Special Issue 
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.10.006 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 0167-8655 
Źródło finansowania:  
Autorzy: Edited by Tomasz Rak, Parameshachari B.D., Liyanage Chandratilak De Silva 
DOI: https://www.journals.elsevier.com/microprocessors-and-microsystems 
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Redakcja naukowa monografii naukowej 
Zasięg: międzynarodowy; IF 4.757 
Uwagi: 15781
15786
PATTERN RECOGNITION LETTERS 0167-8655 1872-7344(Pattern Recognition Letters 0167-8655)
100 
Typ: 02.07.b. 
Liczba recenzji: 11

 

 

 

-------------------------------------------------------Reviewer 2022

 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Processes (MDPI) 
Tytuł: Processes 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Processes 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/technologies 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2227-9717 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 16570
16576
Processes 2227-9717
70 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 2 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Mining (MDPI) 
Tytuł: Mining 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Mining 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/processes 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2673-6489 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Informatics (MDPI) 
Tytuł: Informatics  
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Informatics  
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2227-9709 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 8302
8304
Informatics-Basel 2227-9709(Informatics 2227-9709)
20 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: International Journal of Environmental Research and Public Health (MDPI) 
Tytuł: International Journal of Environmental Research and Public Health 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: International Journal of Environmental Research and Public Health 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 1660-4601 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 8890
8892
International Journal of Environmental Research and Public Health 1660-4601(International Journal of Environmental Research and Public Health 1661-7827 1660-4601) 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Sensors (MDPI) 
Tytuł: Sensors  
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Sensors  
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 1424-8220 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 18377
18383
SENSORS 1424-8220(Sensors 1424-8220 1424-3210) 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 2 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Sustainability (MDPI) 
Tytuł: Sustainability 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Sustainability 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2071-1050 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 19167
19173
Sustainability 2071-1050
100 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Advanced Engineering Informatics (Elsevier) 
Tytuł: Advanced Engineering Informatics 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Advanced Engineering Informatics 
Wydawca: Elsevier 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 1474-0346 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg:  
Uwagi: 425
425
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 1474-0346 1873-5320(Advanced Engineering Informatics 1474-0346)
140 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 2 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Network (MDPI) 
Tytuł: Network 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Network 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2673-8732 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Electronics (MDPI) 
Tytuł: Electronics 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Electronics 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN 2079-9292 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 5579
5581
Electronics 2079-9292(Electronics (Switzerland) 2079-9292)
100 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 2 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Applied Sciences (MDPI) 
Tytuł: Applied Sciences 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Applied Sciences 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: EISSN 2076-3417 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 1518
1518
Applied Sciences-Basel 2076-3417(Applied Sciences (Switzerland) 2076-3417)
100 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: AppliedMath (MDPI) 
Tytuł: AppliedMath 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: AppliedMath 
Wydawca: MDPI 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.mdpi.com/journal/mining 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: EISSN 2673-9909 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1

-------------------------------------------------------TPC 2022

 

Recenzent konferencja: International Conference on Information and Network Technologies (ICINT) 
Nazwa konferencji: International Conference on Information and Network Technologies 
Skrót: ICINT2022 
Język: Angielski 
Organizator: http://www.icint.org/index.html 
Data od do: 21-23.05.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość:  
Kraj: Japan 
Adres strony WWW: http://www.icint.org/index.html 
Organizatorzy: University of the Ryukyus, Okinawa, Japan 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent konferencja: International conference on data science and Information System (ICDSIS) 
Nazwa konferencji: International conference on data science and Information System 
Skrót: ICDSIS2022 
Język: Angielski 
Organizator: https://icdsis.in/index.php 
Data od do: 29-30.07.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Hassan 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://icdsis.in/index.php 
Organizatorzy: Malnad College of Engineering, Hassan 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 5 

Recenzent konferencja: International Conference On Distributed Computing And Electrical Circuits And Electronics (ICDCECE) 
Nazwa konferencji: International Conference On Distributed Computing And Electrical Circuits And Electronics 
Skrót: ICDCECE2022 
Język: Angielski 
Organizator: https://icdcece.in/index.php 
Data od do: 23-24.04.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Ballari, Karnataka 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://icdcece.in/index.php 
Organizatorzy: Ballari Institute of Technology and Management 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 4 

Recenzent konferencja: International Conference Advances in Computing and Data Sciences (ICACDS) 
Nazwa konferencji: International Conference Advances in Computing and Data Sciences 
Skrót: ICACDS2022 
Język: Angielski 
Organizator: G Pullaiah College of Engineering and Technology, Kurnool, Andhra Pradesh, India 
Data od do: 22-23.04.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Kurnool 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://icacds.com 
Organizatorzy: G Pullaiah College of Engineering and Technology, Kurnool, Andhra Pradesh, India 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Intelligent Engineering Approach (ICIEA) 
Nazwa konferencji: International Conference on Intelligent Engineering Approach 
Skrót: ICIEA2022 
Język: Angielski 
Organizator: Department of Electronics and Communication Engineering of H.K.E. Society's S.L.N. College of Engineering, Raichura 
Data od do: 12-12.02.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Kalaburagi 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://iciea-conf.com 
Organizatorzy: Department of Electronics and Communication Engineering of H.K.E. Society's S.L.N. College of Engineering, Raichura 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Electronics, Communications and Networks (CECNet) 
Nazwa konferencji: International Conference on Electronics, Communications and Networks 
Skrót: CECNet2022 
Język: Angielski 
Organizator: Huaqiao University 
Data od do: 4-7.11.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Xiamen 
Kraj: China 
Adres strony WWW: http://www.cecnetconf.org 
Organizatorzy: Huaqiao University 
Nazwa członkostwa: Revierwer 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji:  

Recenzent konferencja: International Conference on Networking and Services (ICNS) 
Nazwa konferencji: International Conference on Networking and Services 
Skrót: ICNS2022 
Język: Angielski 
Organizator: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Data od do: 22-26.05.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Venice 
Kraj: Italy 
Adres strony WWW: https://www.iaria.org/conferences2022/ICNS22.html 
Organizatorzy: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent konferencja: Annual International Conference on Information System and Artificial Intelligence (ISAI) 
Nazwa konferencji: Annual International Conference on Information System and Artificial Intelligence 
Skrót: ISAI2022 
Język: Angielski 
Organizator: Science & Engineering Research Center and Hunan Institute of Science and Technology, Beijing Union University, Shandong University of Technology 
Data od do: 24-26.06.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Chengdu 
Kraj: China 
Adres strony WWW: http://www.isai2022.com/?op=committee# 
Organizatorzy:  
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji:  

Recenzent konferencja: International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies (UBICOMM) 
Nazwa konferencji: International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies 
Skrót: UBICOMM2022 
Język: Angielski 
Organizator: Universitat Politècnica de València  
Data od do: 13-17.11.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Valencia 
Kraj: Spain 
Adres strony WWW: https://www.iaria.org/conferences2022/ICNS22.html 
Organizatorzy: Universitat Politècnica de València  
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent konferencja: International Conference on Intelligent Computing Systems and Applications (ICICSA) 
Nazwa konferencji: International Conference on Intelligent Computing Systems and Applications 
Skrót: ICICSA2022 
Język: Angielski 
Organizator: National Institute Of Technology, Silchar 
Data od do:  
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość:  
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://icicsa.nits.ac.in/technical_program_committee.html 
Organizatorzy: National Institute Of Technology, Silchar 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji:  

Recenzent konferencja: International Conference On Engineering Innovation (ICEI) 
Nazwa konferencji: International Conference On Engineering Innovation 
Skrót: ICEI2022 
Język: Angielski 
Organizator: Jain Institute of Technology, Davanagere 
Data od do: 3-3.06.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Davanagere 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://jitd.in/icei/index.php 
Organizatorzy: Jain Institute of Technology, Davanagere 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji:  

Recenzent konferencja: International Conference on Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks (CHSN) 
Nazwa konferencji: CInternational Conference on Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks 
Skrót: CHSN2022 
Język: Angielski 
Organizator:  
Data od do: 28-29.12.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada(JNTUK),Kakinada 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://chsn2022.chsnresearch.in/index.html 
Organizatorzy: Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada(JNTUK),Kakinada 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 3 

Recenzent konferencja: International Conference on Mobile Networks and Wireless Communications (ICMNWC) 
Nazwa konferencji: International Conference on Mobile Networks and Wireless Communications 
Skrót: ICMNWC2022 
Język: Angielski 
Organizator: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Data od do: 2-3.12.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Tumakuru 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/56175 
Organizatorzy: Sri Siddhartha Institute of Technology, India 
Nazwa członkostwa: International Advisory Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 4 

Recenzent konferencja: International Conference on Advanced Technologies in Intelligent Control, Environment, Computing and Communication Engineering (ICATIECE) 
Nazwa konferencji: International Conference on Advanced Technologies in Intelligent Control, Environment, Computing and Communication Engineering 
Skrót: ICATIECE2022 
Język: Angielski 
Organizator: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Data od do: 16-17.12.2022 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Bangalore 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://icatiece.dsatm.edu.in/committee.html 
Organizatorzy: Dayananda Sagar Academy of Technology & Management 
Nazwa członkostwa: International Advisory Committee 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0

 

 

 

-------------------------------------------------------Reviewer 2021

 


Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: SN Computer Science 
Tytuł: SN Computer Science 
Rok: 2021 
Język: angielski 
Czasopismo: SN Computer Science 
Wydawca: Springer Nature 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.springer.com/journal/42979 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: Electronic ISSN
2661-8907 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.06. 
Liczba recenzji: 4 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Asian Research Journal of Mathematics (ARJOM) 
Tytuł: Asian Research Journal of Mathematics 
Rok: 2021 
Język: angielski 
Czasopismo: Asian Research Journal of Mathematics 
Wydawca:  
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.journalarjom.com/index.php/ARJOM 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 2456-477X 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.06. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: BioMed Research International (BMRI) 
Tytuł: BioMed Research International 
Rok: 2021 
Język: angielski 
Czasopismo: BioMed Research International 
Wydawca: Hindawi 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.hindawi.com/journals/bmri/about/ 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 2314-6133 (Print)
ISSN: 2314-6141 (Online)
DOI: 10.1155/2738 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2738 
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 2478
2478
Biomed Research International 2314-6133 2314-6141(BioMed Research International 2314-6133 2314-6141)
70 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1

 

-------------------------------------------------------TPC 2021


Recenzent konferencja: International Conference on Distributed Computing and Optimization Techniques (ICDCOT) 
Nazwa konferencji: International Conference on Distributed Computing and Optimization Techniques 
Skrót: ICDCOT2021 
Język: Angielski 
Organizator: SJB Institute of Technology, Bengaluru, India 
Data od do: 25-26.06.2021 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Bengaluru 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://icrtsem.sjbit.edu.in/ICDCOT/ICDCOT-index.html 
Organizatorzy: SJB Institute of Technology, Bengaluru, India 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Advanced Education, Management and Information Technology (AEMIT) 
Nazwa konferencji: International Conference on Advanced Education, Management and Information Technology 
Skrót: AEMIT2020 
Język: Angielski 
Organizator: East China Normal University 
Data od do: 22-23.03.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Shanghai 
Kraj: China 
Adres strony WWW: http://www.aemit2020.org/com.html 
Organizatorzy: East China Normal University 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: https://www.atlantis-press.com/proceedings Pozycja 65  16500  Atlantis Press   POZIOM I - 80 punktów 
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Science Conference on Computer Networks (CN) 
Nazwa konferencji: International Science Conference on Computer Networks  
Skrót: CN2021 
Język: Angielski 
Organizator: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Data od do: 8-9.06.2021 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj: Poland 
Adres strony WWW: http://cn.polsl.pl/default.asp?service=opis&tekst=4 
Organizatorzy: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 3 

Recenzent konferencja: International Conference on Networking and Services (ICNS) 
Nazwa konferencji: International Conference on Networking and Services 
Skrót: ICNS2021 
Język: Angielski 
Organizator: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Data od do: 30.05-3.06.2021 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Valencia 
Kraj: Spain 
Adres strony WWW: https://www.iaria.org/conferences2021/ICNS21.html 
Organizatorzy: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent konferencja: Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks (CHSN) 
Nazwa konferencji: Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks 
Skrót: CHSN2021 
Język: Angielski 
Organizator: Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada (JNTU Kakinada) 
Data od do: 20-21.08.2021 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Kakinada 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://chsn2021.info/committes.php?cm=3 
Organizatorzy: Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada (JNTU Kakinada) 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2021 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0

 

-------------------------------------------------------Guest Editor 2020


Edytor czasopisma/wydawnictwa: Microprocessors and Microsystems 
Tytuł: Embedded multi/manycore processors for ml/dl in medical cyber physical systems 
Rok: 2022 
Język: angielski 
Czasopismo: Microprocessors and Microsystems 
Wydawca: Elsevier 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony: Special Issue 
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.journals.elsevier.com/microprocessors-and-microsystems 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 0141-9331; 1872-9436 
Źródło finansowania:  
Autorzy: Guest Editor:
Prof. Dr. Sundhararajan (Managing Guest Editor)
Dr.Imed Ben Dhaou
Dr.Tomasz RAK, PhD. Eng.,
Prof. Leporati Francesco, 
DOI: https://www.journals.elsevier.com/microprocessors-and-microsystems/call-for-papers/embedded-multimanycore-processors-for-mldl 
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2022 
Rodzaj członkostwa: Redakcja naukowa monografii naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 14353; 14355; MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS; 0141-9331; 1872-9436(Microprocessors and Microsystems 0141-9331); 40 pkt.; automatyka, elektronika i elektrotechnika;informatyka; techniczna i telekomunikacja; Wykaz wydawnictw
POZIOM I - 80 punktów: poz. 126; 22600; Elsevier; 02.07.b.; Redakcja naukowa monografii naukowej(w tym podręcznika akademickiego/skryptu)opublikowanejw  wydawnictwie  z  I poziomu wykazu wydawnictw MNiSW; 20 pkt. 
Typ: 02.07.b. 
Liczba recenzji: 15 

Recenzent czasopisma: Practical Applications and Use Cases of Computer Vision and Recognition Systems (IGI Global) 
Tytuł: (Redakcja monografii) 
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Practical Applications and Use Cases of Computer Vision and Recognition Systems 
Wydawca: IGI Global (formerly Idea Group Inc.) 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.igi-global.com/publish/call-for-papers/call-details/4240 Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN:  
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss:  
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym wydawnictwa 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 02.07.e.Redakcja naukowa monografii naukowej(w tym podręcznika akademickiego/skryptu)opublikowanejw    wydawnictwiespoza wykazu wydawnictw MNiSW
5 pkt. 
Typ: 02.07.e. 
Liczba recenzji: 2 

Recenzent czasopisma: The Institution of Engineering and Technology (IET) 
Tytuł:  
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: The Institution of Engineering and Technology (IET) 
Wydawca: Michael Faraday House, Six Hills Way, Stevenage, SG1 2AY, United Kingdom 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.theiet.org Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN:  
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss:  
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym wydawnictwa 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 02.07.e.Redakcja naukowa monografii naukowej(w tym podręcznika akademickiego/skryptu)opublikowanejw    wydawnictwiespoza wykazu wydawnictw MNiSW
5 pkt. 
Typ: 02.07.e. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent czasopisma: Atlantis Press 
Tytuł: Title:
Proceedings of the 2020 International Conference on Advanced Education, Management and Information Technology (AEMIT 2020)
Part of series: 
Advances in Social Science, Education and Humanities Research 
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Atlantis Press 
Wydawca: Atlantis Press SARL
29 Avenue Laumière
75019 Paris
France 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony: Volume: 450 
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.atlantis-press.com/proceedings/aemit-20/publishing Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 2352-5398
ISBN: 978-94-6252-992-2 
Źródło finansowania:  
Autorzy: Editors:
Vijayan Gurumurthy Iyer,
Tomasz RAK,
Mary Juma. 
DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200727.001 
Open Accesss: Open Access;
CC BY-NC 4.0 
Nazwa członkostwa: Guest Editor 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym wydawnictwa 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: Wykaz wydawnictw
POZIOM I - 80 punktów: poz. 65
16500
Atlantis Press;
02.07.b.Redakcja naukowa monografii naukowej(w tym podręcznika akademickiego/skryptu)opublikowanejw  wydawnictwie  z  I poziomu wykazu wydawnictw MNiSW
20 pkt. 
Typ: 02.07.b. 
Liczba recenzji: 51

 

Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
Tytuł: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
Wydawca: The Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP)  
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: http://journal.waocp.org 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: Print ISSN 1513-7368
 Online ISSN 2476-762X 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: LISTA A; poz. 21107
21111; 70 pkt; 0.5 SJR; https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=40173&tip=sid&clean=0 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1


Recenzent/edytor czasopisma/wydawnictwa: Microprocessors and Microsystems 
Tytuł: Microprocessors and Microsystems 
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Microprocessors and Microsystems 
Wydawca: Elsevier 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.journals.elsevier.com/microprocessors-and-microsystems 
Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 0141-9331; 1872-9436 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss: Open Access 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: 
Wykaz czasopism poz. 14353; 14355; MICROPROCESSORS AND MICROSYSTEMS; 0141-9331; 1872-9436(Microprocessors and Microsystems 0141-9331); 40 pkt.; automatyka, elektronika i elektrotechnika;informatyka; techniczna i telekomunikacja; Wykaz wydawnictw 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 2

 

-------------------------------------------------------Reviewer 2020

 

Recenzent czasopisma: Computer Science and Information Technology 
Tytuł:  
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Computer Science and Information Technology 
Wydawca: Horizon Research Publishing(HRPUB) 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=35 Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: ISSN: 2331-6063 (Print), ISSN: 2331-6071 (Online) 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss:  
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym czasopisma 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.06. 
Liczba recenzji: 5 

Recenzent czasopisma: Journal of Supercomputing
Tytuł:  
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Journal of Supercomputing 
Wydawca: Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://www.springer.com/journal/11227 Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: Electronic ISSN 1573-0484
Print ISSN 0920-8542 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss:  
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym czasopisma 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: https://www.springer.com/journal/11227
The Journal of Supercomputing
Electronic ISSN 1573-0484
Print ISSN 0920-8542
LISTA A 12744 70 pkt.
0.39 SJR
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=25623&tip=sid&clean=0 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent czasopisma: Journal of Computer Science 
Tytuł:  
Rok: 2020 
Język: angielski 
Czasopismo: Journal of Computer Science 
Wydawca: Science Publications
P.O.Box No. 385230
Deira, Dubai
United Arab Emirates 
Zasięg: międzynarodowy 
Tom Zeszyt Strony:  
Objętość w arkuszach wydawniczych:  
Adres strony www: https://thescipub.com/journals/jcs Konferencja (jeśli artykuł konferencyjny):  
ISBN/ISSN: Electronic ISSN 1552-6607
Print ISSN 1549-3636 
Źródło finansowania:  
Autorzy:  
DOI:  
Open Accesss:  
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w komitecie redakcyjnym czasopisma 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: Lista A
poz. 23913
20 pkt.
Journal of Computer Science 1549-3636 1552-6607
0.16 SJR
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11700154336&tip=sid&clean=0 
Typ: 09.05. 
Liczba recenzji: 10 

 

-------------------------------------------------------TPC 2020

 

Recenzent konferencja: International Science Conference on Computer Networks (CN2020) 
Nazwa konferencji: International Science Conference on Computer Networks  
Skrót: CN2020 
Język: Angielski 
Organizator: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Data od do: 23-25.06.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Gdańsk 
Kraj: Poland 
Adres strony WWW: http://cn.polsl.pl/default.asp?service=opis&tekst=4 
Organizatorzy: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 3 

Recenzent konferencja: International Conference Advances in Computing and Data Sciences (ACDS2020) 
Nazwa konferencji: International Conference Advances in Computing and Data Sciences 
Skrót: ACDS2020 
Język: Angielski 
Organizator: Faculty of ICT, University of Malta 
Data od do: 24-25.04.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Valletta 
Kraj: Malta 
Adres strony WWW: https://icacds.com 
Organizatorzy: Faculty of ICT, University of Malta 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (EECCOT2020) 
Nazwa konferencji: International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques 
Skrót: EECCOT2020 
Język: Angielski 
Organizator: GSSS Institute of Engineering & Technology for Women, India 
Data od do: 13-14.12.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Mysuru 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://iceeccot.geethashishu.in/iceeccot2020.html# 
Organizatorzy: GSSS Institute of Engineering & Technology for Women, India 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Networking and Services (ICNS2020) 
Nazwa konferencji: International Conference on Networking and Services 
Skrót: ICNS2020 
Język: Angielski 
Organizator: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Data od do: 24-29.05.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Venice 
Kraj: Italy 
Adres strony WWW: http://www.iaria.org/conferences2020/CfPICNS20.html 
Organizatorzy: Politehnica University of Bucharest; The Universidade Federal de Santa Catarina 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 1 

Recenzent konferencja: International Conference on Intelligent System and Smart Computing (ISSC2020) 
Nazwa konferencji: International Conference on Intelligent System and Smart Computing 
Skrót: ISSC2020 
Język: Angielski 
Organizator: GISR Foundation 
Data od do: 17-18.01.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Nasik 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://gisr.foundation/icissc2020/#cmt 
Organizatorzy: GISR Foundation 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Adaptive Computational Intelligence (ICACI2020) 
Nazwa konferencji: International Conference on Adaptive Computational Intelligence 
Skrót: ICACI2020 
Język: Angielski 
Organizator: GSSS Institute of Engineering & Technology for Women (GSSSIETW) 
Data od do: 9-10.02.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Mysuru 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://icaci.geethashishu.in 
Organizatorzy: GSSS Institute of Engineering & Technology for Women (GSSSIETW) 
Nazwa członkostwa: ADVISORY BOARD MEMBERS 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference on Advanced Education, Management and Information Technology (AEMIT2020) 
Nazwa konferencji: International Conference on Advanced Education, Management and Information Technology 
Skrót: AEMIT2020 
Język: Angielski 
Organizator: East China Normal University 
Data od do: 22-23.03.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Shanghai 
Kraj: China 
Adres strony WWW: http://www.aemit2020.org/com.html 
Organizatorzy: East China Normal University 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee; Guest Editor 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi: https://www.atlantis-press.com/proceedings Pozycja 65  16500  Atlantis Press   POZIOM I - 80 punktów 
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0

Recenzent konferencja: Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks (CHSN) 
Nazwa konferencji: Computer Vision, High Performance Computing, Smart Devices and Networks 
Skrót: CHSN2020 
Język: Angielski 
Organizator: Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada (JNTU Kakinada) 
Data od do: 9-10.10.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Kakinada 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://www.chsn2020.info/committee.php 
Organizatorzy: Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada (JNTU Kakinada) 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: CONference on Smart and Intelligent Learning for Information Optimization (CONSILIO) 
Nazwa konferencji: CONference on Smart and Intelligent Learning for Information Optimization 
Skrót: CONSILIO2020 
Język: Angielski 
Organizator: Consilio Intelligence Research Lab in collaboration with Jaypee University of Engineering & Technology, Guna, MP & Student branch of JUET, Computer Society of India 
Data od do: 3-4.10.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Panjim, Goa 
Kraj: India 
Adres strony WWW: https://www.consiliolab.org/consilio2020/ 
Organizatorzy: Consilio Intelligence Research Lab in collaboration with Jaypee University of Engineering & Technology, Guna, MP & Student branch of JUET, Computer Society of India 
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Symposium on Automation, Information and Computing (ISAIC) 
Nazwa konferencji: International Symposium on Automation, Information and Computing 
Skrót: ISAIC2020 
Język: Angielski 
Organizator: Beijing Jiaotong University 
Data od do: 2-4.12.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Beijing 
Kraj: China 
Adres strony WWW: http://www.confisaic.com/#/ 
Organizatorzy: Beijing Jiaotong University 
Nazwa członkostwa: Reviewer 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0 

Recenzent konferencja: International Conference Machine Learning, Image Processing, Network Security and Data Science (MIND2020) 
Nazwa konferencji: International Conference Machine Learning, Image Processing, Network Security and Data Science 
Skrót: MIND2020 
Język: Angielski 
Organizator: National Institute Of Technology, Silchar 
Data od do: 30-31.07.2020 
Zasięg: Międzynarodowy 
Miejscowość: Silchar 
Kraj: India 
Adres strony WWW: http://mind2020.nits.ac.in/com.html 
Organizatorzy:  
Nazwa członkostwa: Technical Program Committee 
Rok wyboru: 2020 
Rodzaj członkostwa: w organizacji naukowej 
Zasięg: międzynarodowy 
Uwagi:  
Typ: 09.01. 
Liczba recenzji: 0

 

-------------------------------------------------------TPC 2019

 

Konferencja: International Science Conference on Computer Networks (CN2019) 
Rodzaj członkostwa: Technical Program Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://cn.polsl.pl/default.asp?service=opis&tekst=4 
Podmiot: Institute of Informatics of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland, at support by the Committee of Informatics of the Polish Academy of Sciences, Section of Computer Network and Distributed Systems. 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 2 

Konferencja: International Conference Advances in Computing and Data Sciences (ACDS2019) 
Rodzaj członkostwa: Technical Program Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://icacds.com 
Podmiot: Inderprastha Engineering College, India 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0 

Konferencja: International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (EECCOT2019) 
Rodzaj członkostwa: Technical Program Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://iceeccot.geethashishu.in/#hero 
Podmiot: GSSS Institute of Engineering & Technology for Women, India 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 7 

Czasopismo: MEASUREMENT: Journal of the International Measurement Confederation
Rodzaj członkostwa: Reviewer 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: https://www.journals.elsevier.com/measurement 
Podmiot: Elsevier (IMEKO); ISSN: 0263-2241; IF=2.218 JCR; SJR=0,733; Lista A MNiSW poz. 14076 (200pkt.) 
Typ: 09.05??? 
Liczba recenzji: 0 

Czasopismo: Journal COMPUTING AND INFORMATICS
Rodzaj członkostwa: Reviewer 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://www.cai.sk/ojs/index.php/cai/index 
Podmiot: Institute of Informatics Slovak Academy of Sciences
Bratislava
Slovakia; ISSN: 1335-9150; IF=0,525 JCR; SJR=0,198; Lista A MNiSW poz. 4279 (20pkt.) 
Typ: 09.05??? 
Liczba recenzji: 1 

Konferencja: IEEE International Conference on Advances in Information Technology (AIT2019) 
Rodzaj członkostwa: International Advisory Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://icait.in 
Podmiot: Department of Computer Science & Engineering,
Adichunchanagiri Institute of Technology 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0 

Konferencja: 1st International Conference on Advanced Technologies in Intelligent Control, Environment, Computing and Communication Engineering (ATIECE2019) 
Rodzaj członkostwa: International Advisory Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: https://icatiece.dsatm.edu.in/index.html 
Podmiot: Dayananda Sagar Academy of Technology & Management 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0 

Program Unii Europejskiej: Active Assisted Living Programme (AAL Programme) 
Rodzaj członkostwa: Expert 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://www.aal-europe.eu/contacts/central-management-unit/ 
Podmiot: AAL is co-financed by the European Commission; Brussels; Belgium 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0 

Konferencja: 3rd annual International Conference on  Cloud Technology and  Communication Engineering (CTCE2019) 
Rodzaj członkostwa: Technical Program Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://www.ctce2019.org 
Podmiot:  
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0 

Konferencja: International Conference on Intelligent System and Smart Computing (ISSC2020) 
Rodzaj członkostwa: Technical Program Committee 
Zasięg: Międzynarodowy 
Uwagi: http://www.gisr.foundation/icissc2020/#home 
Podmiot: GISR Foundation 
Typ: 09.02. 
Liczba recenzji: 0

################################################################################################################

EECCOT2018+Technical Program Committee
8-02-2018
 2018 Third International Conference On Electronics, Communication, Computer Technologies and Optimization Techniques (ICEECCOT-2018) IEEE   Dr. Parameshachari B D Organizing Chair, ICEECCOT-2018 Professor & Head, Dept. of TCE, GSSSIETW, Mysuru E-mail: iceeccot gsss.edu.in, hodte gsss.edu.in
http://iceeccot.geethashishu.in/conference.html
Certificate

 

Journal of the International Measurement Confederation+Reviewer
8-01-2018
ISSN: 0263-2241
Lista A (30 pkt.)
IF: 2.218
https://www.journals.elsevier.com/measurement
https://ees.elsevier.com/meas/default.asp

CN2018+Technical Program Committee

25-10-2017
International Science Conference on Computer Networks   piotr.gaj polsl.pl Piotr Gaj CN2018   
http://cn.polsl.pl

 

ACDS2018+technical program committee
01-09-2017
International Conference on the topic-“Advances in Computing and Data Sciences (ICACDS-2018) on 20-21 April 2018    icacds.com    dr.mayank.singh ieee.org   Dr. Mayank Singh  M.Tech. (SE), Ph. D. (UTU)  MIEEE, MACM, MCSI, MIANEG  General Chair - ICACDS 2018    http://easychair.org
http://icacds.com

###############################################################################################################

EECCOT2017+Technical Program Committee

22-07-2017
2017 International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer, and Optimization Techniques (ICEECCOT)   IEEE   Dr. Parameshachari B D Organizing Chair, ICEECCOT-2017 Professor & Head, Dept. of TCE, GSSSIETW, Mysuru E-mail: iceeccot gsss.edu.in, hodte gsss.edu.in
http://iceeccot.geethashishu.in/conference.html

 

KEN2017
22-07-2017
Commission of National Education Medal (nr 159676)

 

WWCN2017+Technical Program Committee
28-06-2017
3rd Annual International Workshop on Wireless Communication and Network  www.iwwcn2017.org   iwwcn2017 163.com
http://www.iwwcn2017.org/?op=committee

 

NCT2017+Technical Program Committee
28-06-2017
2nd International Conference on Computer Networks and Communication Technology   www.cnct2017.org   cnct2017 163.com
http://www.cnct2017.org/?op=committee

 

CSMA2017+Technical Program Committee
24-04-2017
 3rd Annual International Conference on Computer Science and Mechanical Automation [CSMA2017]  November 10-12, 2017  Wuhan, Hubei, China 
http://www.csma2017.org/?op=committee

 

International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance
21-04-2017
 International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance  (IJITCA) Editor in Chief: Dr. Tyson T. Brooks  ISSN online: 2059-7975 ISSN print: 2059-7967   Dr. P.K. Gupta (Editor in charge of this submission)  International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance (IJITCA) pkgupta ieee.org   1 artykuł recenzowany brak wpisu

################################################################################################################

PRz 2016
07-12-2016
Individual award Rector Rzeszow University of Technology, Award of the third degree, 2016.  

 

CN2017+Technical Program Committee
07-12-2016
 International Science Conference on Computer Networks   piotr.gaj[at]polsl.pl Piotr Gaj CN2017 Manager International Conference on Computer Networks - CN2017     cn.polsl.pl/default.asp

 

CNCT2016+Technical Program Committee
18-07-2016
International Academic Conference on Computer, Networks and Communication Technology(CNCT2016),which will be held in Xiamen, China, during December 16th-18th, 2016.     www.cnct2016.org cnct2016 163.com    www.atlantis-press.com/php/pub.php    

 

SSR2016+International Advisory Committee
06-07-2016
3rd International Conference on Science and Social Research   cssr.uitm.edu.my/2016/index.php cmt3.research.microsoft.com/User/Login  ismailbm1 gmail.com (Prof. Dr. Ismail Musirin)     Acknowledgements  

 

EECCOT2016+subreviewer+Advisory comittee
08-06-2016

International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer technologies and Optimization Techniques (ICEECCOT-2016)

geethashishu.in/events/eventdetail/39/-/international-conference-on-electrical-electronics-communication-computer-and-optimization-techniques-iceeccot-2016-on-9th-10th-december-2016-technica

www.easychair.org/conferences/conference_change_yes.cgi

jayanth.j[at]gsss.edu.in (Jayanth J)

www.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/index.html

Ceriticate of Appreciation

 

ACDS 2016+PC member+technical program comittee
08-06-2016
International Conference on Advances in Computing and Data Sciences (ICACDS 2016) : July 29-30, 2016 : Krishna Engineering College, Ghaziabad   icacds2016.krishnacollege.ac.in www.easychair.org/conferences/conference_change_yes.cgi mayank.singh[at]krishnacollege.ac.in (Dr. Mayank Singh) icacds2016.krishnacollege.ac.in  

################################################################################################################

Ekspert PRz
nauki technicznehttps://eksperci.prz.edu.pl

################################################################################################################

Myron Hlynka's Queueing Theory Page
Queueing Theory/Queueing Networks
11-03-2010
Addresses, E-mail Addresses and Home Pages of Queueing Theorists
Position/place (1375) 1539

################################################################################################################

PRz2009
17-12-2009
Team award Rector Rzeszow University of Technology, Award of the third degree, 2009.   Gazeta PRz

################################################################################################################

KLI 2008
15-09-2008
Distinction in the contest „Krajowi Liderzy Innowacji-2008” in category: Innovative project http://www.liderzyinnowacji.pl/

 

PRz 2008
15-09-2008
Individual award Rector Rzeszow University of Technology, Award of the third degree, 2008.   Gazeta PRz

################################################################################################################

PRz 2006
15-09-2006
Team award Rector Rzeszow University of Technology, Award of second-degree, 2006.

################################################################################################################

PRz 2005
15-09-2005
Team award Rector Rzeszow University of Technology, Award of the third degree, 2005

################################################################################################################

PRz 2004
15-09-2004
Team award Rector Rzeszow University of Technology, Award of the third degree, 2004.

################################################################################################################

PRz 2003
14-12-2003
Individual award Rector Rzeszow University of Technology, Award of first-degree, 2003.