Publications


Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation

Publikacja: Applied Sciences (MDPI)  Bożek, A., Rak, T., Rzońca D.  Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation 
Organizator: MDPI  Special Issue Recent Advances in Petri Nets Modeling, 2nd Volume  2076-3417  https://doi.org/10.3390/app122312385 
URL:   19Rodzaj: Special Issue Recent Advances in Petri Nets Modeling, 2nd Volume 
Data wystąpienia:  2022-12-03  33  Międzynarodowy  01.02   2022  Lista A; poz. 1518
1518
Applied Sciences-Basel 2076-3417 (Applied Sciences (Switzerland) 2076-3417)
100 pkt.; Manuscript ID: applsci-1469513; 0.51 SJR; Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja

 

MDPI and ACS Style

Bożek, A.; Rak, T.; Rzonca, D. Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation. Appl. Sci. 202212, 12385. https://doi.org/10.3390/app122312385

AMA Style

Bożek A, Rak T, Rzonca D. Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation. Applied Sciences. 2022; 12(23):12385. https://doi.org/10.3390/app122312385

Chicago/Turabian Style

Bożek, Andrzej, Tomasz Rak, and Dariusz Rzonca. 2022. "Timed Colored Petri Net-Based Event Generators for Web Systems Simulation" Applied Sciences 12, no. 23: 12385. https://doi.org/10.3390/app122312385

 

 

Author:
Bożek, A., Rak, T., Rzońca D.
Publisher:
MDPI
Publication date:
2022-12-03
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.3390/app122312385
Pages:
19
Number:
volume 2
Language:
en
Web site:
link

Computational linguistics processing in indigenous language


Konferencja: Pattern Recognition Letters 
Autor: Rak, T., Parameshachari, B.D.,  De Silva, L. C. 
Tytuł: Computational linguistics processing in indigenous language 
Wydawnictwo: Elsevier 
Redaktorzy: Rak, T., Parameshachari, B.D.,  De Silva, L. C. 
ISSN/ISBN: 0167-8655 
Liczba arkuszy wydawniczych: https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.10.006 
DOI:  
Strony: 180-181
Volume: 163 
Rok: 2022-11 
Udziały [%]:   
Zasięg: Międzynarodowy 
Typ:    
Rok: 2022 
Uwagi: 15781
15786
PATTERN RECOGNITION LETTERS 0167-8655 1872-7344(Pattern Recognition Letters 0167-8655)
100

 

 

 

Parameshachari B.D., Tomasz Rak, Liyanage Chandratilak De Silva,
Computational linguistics processing in indigenous language,
Pattern Recognition Letters,
Volume 163,
2022,
Pages 180-181,
ISSN 0167-8655,
https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.10.006.
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167865522002999)

 

Author:
Rak, T., Parameshachari, B.D., De Silva, L. C.
Publisher:
Elsevier
Publication date:
2022-12-01
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.1016/j.patrec.2022.10.006
Pages:
181-182
Number:
Pattern Recognition Letters
Language:
en
Web site:
link

Using Data Mining Techniques for Detecting Dependencies in the Outcoming Data of a Web-Based System

Publikacja: Applied Sciences (MDPI) 
Autor: Rak, T., Żyła R. 
Tytuł: Using Data Mining Techniques for Detecting Dependencies in the Outcoming Data of a Web-Based System 
Wydawnictwo: MDPI 
Redaktorzy: Special Issue
Web Infrastructure Enhancement and Performance Evaluation 
ISSN/ISBN: 2076-3417 
Liczba arkuszy wydawniczych: https://doi.org/10.3390/app12126115 
DOI: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11532 
Strony: 18
Volume: Special Issue "Web Infrastructure Enhancement and Performance Evaluation" 
Rok: 2022-06-16 
Udziały [%]:  90 
Zasięg: Międzynarodowy 
Typ:  01.02  
Rok: 2022 12 Lista A; poz. 1518
1518
Applied Sciences-Basel 2076-3417 (Applied Sciences (Switzerland) 2076-3417)
100 pkt.; Manuscript ID: applsci-1469513; 0.51 SJR; Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 
 
MDPI and ACS Style

Rak, T.; Żyła, R. Using Data Mining Techniques for Detecting Dependencies in the Outcoming Data of a Web-Based System. Appl. Sci. 202212, 6115. https://doi.org/10.3390/app12126115

AMA Style

Rak T, Żyła R. Using Data Mining Techniques for Detecting Dependencies in the Outcoming Data of a Web-Based System. Applied Sciences. 2022; 12(12):6115. https://doi.org/10.3390/app12126115

Chicago/Turabian Style

Rak, Tomasz, and Rafał Żyła. 2022. "Using Data Mining Techniques for Detecting Dependencies in the Outcoming Data of a Web-Based System" Applied Sciences 12, no. 12: 6115. https://doi.org/10.3390/app12126115

Author:
Rak T., Żyła R.
Publisher:
MDPI Applied Sciences
Publication date:
2022-06-16
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.3390/app12126115
Pages:
18
Number:
6115
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modeled System

Publikacja: Applied Sciences (MDPI) 
Autor: Rak, T., Rzońca D. 
Tytuł: Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modelled System 
Wydawnictwo: MDPI 
Redaktorzy: Special Issue
Web Infrastructure Enhancement and Performance Evaluation 
ISSN/ISBN: 2076-3417 
Liczba arkuszy wydawniczych: https://doi.org/10.3390/app112311532 
DOI: https://www.mdpi.com/2076-3417/11/23/11532 
Strony: 9
Volume: Special Issue "Web Infrastructure Enhancement and Performance Evaluation" 
Rok: 2021-12-05 
Udziały [%]:  50 
Zasięg: Międzynarodowy 
Typ:  01.02  
Rok: 2021 
Uwagi: Lista A; poz. 1518
1518
Applied Sciences-Basel 2076-3417 (Applied Sciences (Switzerland) 2076-3417)
100 pkt.; Manuscript ID: applsci-1469513; 0.51 SJR; Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja
 
 
MDPI and ACS Style

Rak, T.; Rzonca, D. Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modeled System. Appl. Sci. 202111, 11532. https://doi.org/10.3390/app112311532

AMA Style

Rak T, Rzonca D. Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modeled System. Applied Sciences. 2021; 11(23):11532. https://doi.org/10.3390/app112311532

Chicago/Turabian Style

Rak, Tomasz, and Dariusz Rzonca. 2021. "Recommendations for Using QPN Formalism for Preparation of Incoming Request Stream Generator in Modeled System" Applied Sciences 11, no. 23: 11532. https://doi.org/10.3390/app112311532

Author:
Rak T., Rzonca D.
Publisher:
MDPI Applied Sciences
Publication date:
2021-12-05
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.3390/app112311532
Pages:
9
Number:
11532
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Formal Techniques for Simulations of Distributed Web System Models

Series: Advances in Intelligent Systems and Computing; Book: Cognitive Informatics and Soft Computing

Author:
Rak, T.
Publisher:
Springer Singapore
Publication date:
2021-08-01
ISBN:
978-981-16-1055-4
DOI:
10.1007/978-981-16-1056-1
Pages:
365-380
Number:
1317
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Own HPC Cluster Based on Virtual Operating System

Series: Advances in Intelligent Systems and Computing; Book: Cognitive Informatics and Soft Computing

Author:
Rak, T., Schiffer, Ł.
Publisher:
Springer Singapore
Publication date:
2021-08-01
ISBN:
978-981-16-1055-4
DOI:
10.1007/978-981-16-1056-1
Pages:
465-479
Number:
1317
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Prognozowanie w horyzoncie 1 godziny produkcji energii przez panel fotowoltaiczny

Wybrane zagadnienia zastosowań techniki cyfrowej w elektrotechnice
Przykłady badań z zakresu elektrotechniki wspomaganych narzędziami informatyki technicznej

Author:
Drałus G., Rak T.
Publisher:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Publication date:
2021-07-05
ISBN:
978-83-7934-453-6
Pages:
19
Number:
1
Language:
pl

Programowanie równoległe w hybrydowym środowisku MPI i OpenMP na klastrze serwerów

Zaawansowane systemy informatyczne
Studia wybranych przypadków
 

 

Author:
Rak T., Drałus G.
Publisher:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Publication date:
2020-12-11
ISBN:
978-83-7934-427-7
Pages:
33-51
Number:
1
Language:
pl

Modeling Web Client and System Behavior

Rak, T. Modeling Web Client and System Behavior. Information 2020, 11, 337.
Lista A, poz. 8304, 40 pkt. 
ISSN 2078-2489
SJR 2019 0.353
Special Issue Data Analytics and Consumer Behavior

BibTEX
Article

Autor: Rak, T. 
Tytuł: Modeling Web Client and System Behavior Wydawnictwo: MDPI 
Redaktorzy: Special Issue Editor:  Dr. Hak-Seon Kim  
ISSN/ISBN: 2078-2489 
Liczba arkuszy wydawniczych: 1,73 
DOI: https://doi.org/10.3390/info11060337 
Strony: 21
Volume: Special Issue ""Data Analytics and Consumer Behavior""  11(6), 337 
Rok: 2020-06-30 
Udziały [%]:  100 
Zasięg: Międzynarodowy 
Typ:  01.02  
Rok: 2020 
Uwagi: Lista A, poz. 8304, 40 pkt.
Manuscript ID: information-761808
0.35 SJR
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100223111&tip=sid&clean=0;

Indeksowana w WoS;

01.02.Recenzowany artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym za-mieszczonym w wykazie czasopism MNiSW z punktacją 40–70 punktów 
40 pkt.

Author:
Rak T.
Publisher:
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) Information
Publication date:
2020-06-24
ISBN:
978-3-03897-643-1
DOI:
https://doi.org/10.3390/info11060337
Pages:
1
Number:
Special Issue Data Analytics and
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN

Rak T. (2019) Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN. In: Gaj P., Sawicki M., Kwiecień A. (eds) Computer Networks. CN 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1039. Springer, Cham

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-21952-9_26

BibTEX
Book Chapter
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1039)

 

Autorstwo rozdziału w monografii: 
Rak, T.: Cluster-Based Web System Models for Different Classes of Clients in QPN. 
In: Gaj, P., Kwiecien, A., Sawicki, M. (eds.) Computer Networks, Cham, Springer International Publishing (2019) 347-365
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-59767-6
Udziały [%]:  100  
Zasięg: Międzynarodowy 
Wydawnictwo: Springer - poz. 338 POZIOM I - 80 punktów

 

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2019-06-23
ISBN:
978-3-030-21952-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-030-21952-9_26
Pages:
347-365
Number:
vol. 1039
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Modeling Using Queueing Petri Nets

In: Gaj P., Kwiecień A., Sawicki M. (eds) Computer Networks. CN 2017. Communications in Computer and Information Science
24th International Conference, CN 2017, Lądek Zdrój, Poland, June 20–23, 2017, Proceedings
Pages 321-335
15pkt.

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-59767-6

Export BibTeX
Book Chapter
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 718)

 

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2017-06-19
ISBN:
978-3-319-59766-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-59767-6
Number:
vol. 718
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Response Time Analysis of Distributed Web Systems Using QPNs

Mathematical Problems in Engineering
ISSN: 1024123X
2015-IF: 0.644, Lista A czasopism MNISW
20pkt.
SJR 2019 0.275

Export BibTeX
Article
 

Author:
Rak T.
Publisher:
Hindawi Limited
Publication date:
2015-09-17
ISBN:
000-0-000-000
DOI:
http://dx.doi.org/10.1155/2015/490835
Pages:
10
Number:
Volume 2015 (2015), Article ID 4
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Analysis of Cluster-Based Web System Using the QPN Models

Information Sciences and Systems 2014
Book Chapter

Export BibTeX

Author:
Rak T.
Publisher:
Springer, Cham
Publication date:
2014-09-26
ISBN:
978-3-319-09464-9
DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-09465-6
Pages:
239-247
Number:
0
Language:
en
Web site:
link
publication foto

Performance Analysis of Distributed Internet System Models using QPN Simulation

Export BibTeX

Author:
Rak T.
Publisher:
Computer Science and Information Systems (FedCSIS), 2014 Federated Conference
Publication date:
2014-10-29
ISBN:
978-83-60810-58-3
DOI:
http://dx.doi.org/10.15439/978-83-60810-58-3
Pages:
769-774
Number:
1
Language:
en
Web site:
link

Performance Analysis of Interactive Internet Systems for a Class of Systems with Dynamically Changing Offers

Rak T., Werewka J. (2012) Performance Analysis of Interactive Internet Systems for a Class of Systems with Dynamically Changing Offers. In: Szmuc T., Szpyrka M., Zendulka J. (eds) Advances in Software Engineering Techniques. CEE-SET 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 7054. Springer, Berlin, Heidelberg

Advances in Software Engineering Techniques
4th IFIP TC 2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques, CEE-SET 2009, Krakow, Poland, October 12-14, 2009. Revised Selected Papers

Export BibTeX

Author:
Rak T., Werewka J.
Publisher:
SPRINGER-VERLAG BERLIN, LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE
Publication date:
2012-01-01
ISBN:
978-3-642-28037-5
DOI:
10.1007/978-3-642-28038-2_9
Pages:
109-123
Number:
t.7054
Language:
en
Web site:
link
publication foto